1. Nabídka Vás zaujme a kontaktujete nás.

2. Pozveme Vás na osobní schůzku, kde odpovíme na všechny Vaše dotazy. Dozvíte se, jak bude celý nákup probíhat a jaký Vám garantujeme servis. Vysvětlíme Vám, jak celý kupní proces v Itálii funguje.

3. Následně se domluvíme na termínu prohlídky nemovitosti.

4. Následuje prohlídka nemovitosti, přičemž pokud nemovitost splní Vaše očekávání, připraví se veškerá smluvní dokumentace a domluví se termín u notáře. S tímto procesem Vám samozřejmě pomůžeme ať jazykově, či právně.

5. Poprodejní servis a trvalá asistence v případě potřeby.

Nabízíme k prodeji vlastní portfolio nemovitostí, ale zajistíme také nákup nemovitosti, kterou jste si již sami v Itálii našli a nebo Vám vyhledáme nemovitost dle Vašich představ.

Češi jako občané EU mohou kupovat nemovitosti v Itálii bez omezení, za stejných podmínek jako Italové. Převod vlastnictví se obvykle skládá z podpisu 2-3 dokumentů.

Jak probíhá prohlídka nemovitosti?

Navrhneme Vám ideální letecké spojení.

Doporučíme Vám kde se ubytovat.

Při prohlídkách Vás doprovodí náš specializovaný makléř a poskytne plnou tlumočnickou podporu. Zároveň Vás také seznámí s okolím a doporučí nejlepší místa k vidění či nejhezčí pláže v okolí.

V případě zájmu o nemovitost zajistíme kompletní právní servis.

Jsme Vám k dispozici i po prodeji. Přihlášení na místní úřady, přihlášení vody, elektřiny, plynu, odpadu či výpočet ročních daní. Pomůžeme také s rekonstrukcí, mezinárodní přepravou, či s nákupem automobilu a jeho následným přihlášením či pojištění.

V případě zájmu o nemovitost se pak postupuje následovně:

Podpis rezervační smlouvy a příkazní smlouvy, na jejímž základě si smluvně domluvíme, co konkrétně budeme pro Vás při nákupu nemovitosti dělat a také rezervujeme nemovitost v Itálii.

Dvoustranná smlouva o smlouvě budoucí kupní nebo návrh na zakoupení nemovitosti – závazek ke koupi nemovitosti. Tato smlouva již v sobě zahrnuje veškeré podstatné náležitosti koupě (identifikace stran, identifikace nemovitosti podle katastrálních záznamů, závazek ke koupi a prodeji, právní stav nemovitosti včetně případných hypoték a břemen, nejzazší datum pro notářský převod vlastnictví).

Konečná smlouva kupní podepsaná před nestranným veřejným notářem, jehož povinností je zaručit právoplatnost převodu a registrovat převod vlastnictví k nemovitosti v italském katastru.

Kupující nemusí být osobně přítomen u podpisu obou smluv. Je poměrně obvyklé jmenovat zástupce. Obvykle stačí ke koupi jen jedna návštěva v Itálii. V našem případě se o to postarají naši experti.

Poskytujeme kompletní servis při koupi nemovitosti v Itálii, zorganizujeme návštěvu, poskytneme překlady smluv a zajistíme překladatele u notáře. Zajišťujeme služby italského notáře, geometra, právníka, koordinátora notáře a pomůžeme získat daňové číslo, neboť toto je nezbytně nutné k nákupu nemovitosti v Itálii. Zařídíme veškerou komunikaci a vy můžete komunikovat pouze s námi v češtině.

Poprodejní servis

Samozřejmostí je u nás i poprodejní servis, přikladem jsou: 

  • zprostředkování rekonstrukce nemovitostí;
  • přihlášení na místní úřady;
  • přihlášení elektřiny, vody, plynu, internetu a odpadů;
  • zprostředkování nákupu automobilu, jeho přihlášení a pojištění;
  • zprostředkování mezinárodní přepravy;
  • služby tlumočníka i po prodeji nemovitosti;
  • zajistíme trvalou lokální podporu a asistenci v případě potřeby.

Notář

Právní soulad převodu zaručuje notář, který je nezávislým, italskou administrativou pověřeným úředník. Ten je také autorem zápisu/kupní smlouvy o převodu.

Daně

Při koupi nemovitosti v Itálii je třeba zaplatit daň z převodu nemovitosti. Daň z převodu nemovitosti činí 9% z katastrální hodnoty nemovitosti u starších nemovitostí. Katastrální hodnota je obvykle výrazně nižší než kupní cena.

Náklady kondominia závisí na velikosti domu, vybavení kondomia (bazén, concierge, recepce, zahrada). V některých oblastech jsou další poplatky (horská daň, poplatky pro údržbu pláže atd.), které jsou ale obvykle nízké. Každoroční náklady vlastnictví nemovitosti v Itálii jsou zejména daň z nemovitosti, která se platí obvykle dvakrát ročně a je určena na základě tabulkové hodnoty nemovitosti.

Geometr

Při koupě nemovitostí v Itálii je třeba využít služeb geometra. Geometr je technický specialista v oblasti nemovitostí zapsaný v rejstříku geometrů. Jde o typicky italské povolání, které u nás nemá přesnou obdobu. Geometr vypracuje zprávu o technickém stavu nemovitosti, zjistí, zda jsou všechna potřebná povolení, ověří možnost přístavby, výstavby bazénu i právní břemena na nemovitosti. Notář si může vyžádat zprávu nebo prohlášení geometra pro zajištění bezpečného převodu. Možnost přestavby a rozšíření koupené nemovitosti závisí na regulaci příslušné obce a jejímu územnímu plánu. Některé obce povolují zvětšení nemovitosti pouze o určité procento současné velikosti nemovitosti. Geometr může zajistit potřebné informace, připravit podklady pro žádost o stavební povolení a doporučit vhodnou stavební firmu.